انتشار نسخه اولیه کتاب " مدیریت و مهندسی نگهداشت و تعمیرات در دکل های حفاری نفت و گاز"توسط جناب آقای مهندس سجاد محمدعلی ،کارشناس واحد نگهداشت و تعمیرات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکتPEDEX، مهندس سجاد محمدعلی کارشناس واحد نگهداشت و تعمیرات شرکت توانست اولین نسخه کتاب " مدیریت و مهندسی نگهداشت و تعمیرات در دکل های حفاری نفت و گاز" را به چاپ برساند. در خلاصه این کتاب آمده است: دکل حفاری یکي از مهم ترین تجهیزات صنعت حفاری بشمار مي آید و با توجه به تحریم های چندین ساله کشورهای خارجي و چندین برابر شدن هزینه واردات تجهیزات و ماشین آلات حفاری، نگهداری و تعمیرات دکل حفاری از اهمیت فراواني برخوردار است و هرگونه وقفه و محدودیت در فرآیند حفاری لطمات اقتصادی سنگیني را به اقتصاد کشور وارد مي سازد.

 به گفته ایشان به منظور  زیان کاهي و پیشگیری از پیشروی عیوب و وقوع کارافتادگي، افزایش زمان قابلیت استفاده و بهره برداری از دکل حفاری و همچنین کاهش نرخ و تناوب خرابي ها و از کار افتادگي تجهیزات دکل حفاری مجموعه فرم ها و دستور العمل های برای تجهیزات مختلف دکل حفاری ،برنامه زمانی روانکاری ها منطبق بر هر تجهیز ،مجموع فرم های بازرسی منطبق بر هر تجهیز ، شرح کار برون سپاری تجهیزات اصلی و... در واحد های مکانیک ،برق و ابزار دقیق گرد آوری شده است.

مخاطبین این کتاب مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات، ناظران فني، تکنسین ها و مهندسان واحدهای عیب یابي و تعمیرات در دکل حفاری می باشد.

لازم به ذکر است مهندس محمدعلی از سال 91با شرکت همکاری داشته و علاوه بر مقالاتی در حوزه دکل های حفاری نفت و گاز ،دارنده مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات از کشورهای سویس و آلمان نیز می باشند.