ماموریت و چشم انداز

مأموریت:
شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس، با توجه به توانایی در انجام کلیه پروژه‌های حفاری و اکتشاف، قصد دارد در راستای توسعه و صنعت نفت و گاز کشور گامی موثر بردارد. 

چشم انداز:
شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس شرکتی پویا، کارآمد و ارزش آفرین، دارای جایگاهی برتر در صنعت حفاری و اکتشافِ ایران، با اتکا به فن آوری نوین، مدیریت مبتنی بر تجربه و دانش و سرمایه انسانی متخصص خواهد بود.