برگزاری دوره مهارتهای زندگی با موضوع مدیریت خشم

به گزارش واحد روابط عمومی در مورخ 98/5/1 و به همت معاونت مالی اداری اقتصادی توسط واحد آموزش در جهت حفظ تعادل کار با خانواده مهر بانوان شرکت انرژی گستر پارس  دوره مهارتهای زندگی با موضوع مدیریت خشم با همکاری شرکت کندو کاو پارس در محیط غیر سازمانی برگزار گردید.

باور و ایجاد یک حس خوب زندگی و تغذیه جسم و جان در جهت بالا بردن وظیفه مداری، وجدان کاری، برنامه ریزی، بردباری، حرمت، حفظ حریم، دوستی، همدلی و گفتگو، یکدلی و یکپارچگی در نهایت مدیریت بر خشم را مهربانوان شرکت در صفحه تجربه کاری خود با حمایت مدیران عالی شرکت  به ثبت رساندند. 

اخبار و رسانه