انجام آزمایشات طب کار در دکل ۲۰۱ شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

به گزارش روابط عمومی شرکت و به همت واحدهای منابع انسانی و HSE  ،  در جهت استراتژی توسعه سلامت کارکنان، آزمایشات و معاینات طب کار برای پرسنل دکل ۲۰۱ درتاریخ یکشنبه 98/10/8  و دوشنبه 98/10/9  در محل دکل PEDEX201 و توسط مركز تخصصي طب كار دکتر نعیم آبادی در حال انجام است.

گفتنی است این آزمایشات شامل اسپیرو متری، اودیومتری، اپتومتری کامل با دستگاه کامپیوتری توسط اپتومتریست ، نوار قلب ،آزمايش خون و ... در جهت مميزي استانداردهاي ISO و پايش و اندازه گيري شاخص هاي سلامتي و ساماندهي معاينات طب صنعتی می باشد.

همچنین لازم به ذكر است انجام معاينات ادواري مطابق با الزامات قانوني كشوري، مي بايست به صورت ادواري جهت كليه پرسنل انجام گيرد.